Šodien vārda dienas svin:Aivars, Valērijs

 

Kultūras ministrija uzsākusi mediju politikas pamatnostādņu sabiedrisko apspriešanu

Sagatavotais dokumenta projekts par Latvijas mediju politikas virsmērķi izvirza stipru, daudzveidīgu, profesionālu, caurskatāmu, ilgtspējīgu un stabilu mediju vidi, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs. Kā būtiskākos pamatprincipus pamatnostādnes paredz mediju daudzveidības nodrošināšanu, medijpratības uzlabošanu, mediju vides profesionalizāciju, kā arī pievērš uzmanību Latvijas mediju telpas drošības jautājumiem.

Mediju politikas pamatnostādņu projekta dokuments Latvijā tiek izstrādāts pirmo reizi un ietver mediju politikas mērķi, četrus apakšmērķus, politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus, rīcības virzienus un uzdevumus. Tie balstīti Latvijas mediju situācijas analīzē un atbilst definētajām galvenajām problēmām. Medijiem ir liela nozīme sabiedriskās domas veidošanā, nacionālās identitātes un sociālās atmiņas formēšanā, nacionālās kultūrtelpas uzturēšanā un citos sabiedrības stabilitātes un demokrātijas nodrošināšanas procesos. Latvijā līdz šim mediju politikas jautājumi bija ietverti “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam”.

Darbs pie dokumenta izstrādes tika aizsākts 2014.gada rudenī ar kultūras ministres Daces Melbārdes rīkojumu par darba grupas izveidi mediju politikas pamatnostādņu projekta izstrādei profesores Intas Brikšes vadībā. Pēc viņas aiziešanas mūžībā darba grupas vadību pārņēma komunikācijas zinātnes doktors Mārtiņš Kaprāns. Darba grupa apvienoja Latvijas mediju vides pārstāvjus, gan to organizāciju priekšstāvjus no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Preses izdevēju asociācijas Latvijas Raidorganizāciju asociācijas, Latvijas Reklāmas asociācijas, Latvijas Žurnālistu asociācijas, Latvijas Žurnālistu savienības. Darba grupā iesaistījās arī Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kā arī pārstāvji no Valsts kancelejas, ministrijām un nozares eksperti no akadēmiskās vides.

Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu arī pie Mediju politikas rīcības plāna 2016.-2020.gadam izstrādes. Dokumentu gala versijas ir plānots izstrādāt līdz šā gada rudenim. Savukārt mediju politikas pamatnostādņu sabiedriskās apspriešanas noslēgumā 2015.gada 30.jūlijā notiks sabiedriskā apspriede. Kultūras ministrija aicina uz aktīvu sabiedrības līdzdalību dokumenta projektu pilnveidošanā. Sabiedrības pārstāvju priekšlikumus apkopo un apspriešanu koordinē Mediju politikas nodaļas eksperte komunikācijas zinātnes doktore Klinta Ločmele.

Latvijas mediju pamatnostādņu projekts un tā pielikums ir pieejams Kultūras ministrijas mājas lapā (http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/pazMedPol_Pamatnost.html). Viedokli par politikas plānošanas dokumentu var sniegt arī rakstiski, adresējot Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļai K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 vai iesūtot elektroniski uz Klinta.Locmele@km.gov.lv. Dalību Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam projekta sabiedriskajā apspriedē Kultūras ministrija lūdz elektroniski pieteikt līdz 2015.gada 27.jūlijam, sūtot e-pastu uz Klinta.Locmele@km.gov.lv ar sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju (ja tāda ir), tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Pielikumi (PDF):

  1. mediju-politikas-pamatnostadnes-projekts-2015-07-06
  2. mediju-politikas-pamatnostadnes-projekts-2015-07-06-pielikums

| |

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.


E-art.lv ir kultūras informācijas tīkls, kas izveidots, apkopojot informāciju par notikumiem un cilvēkiem kultūras un mākslas jomās.

Kontakti:

  • Preses relīzēm: info@e-art.lv
  • Sadarbības piedāvājumi: rolands@e-art.lv

Citas mājas lapas