Radošās darbības nedēļa RADI!

Radošās darbības nedēļa RADI!

No 12. līdz 18. martam visā Latvija noritēs Radošās darbības nedēļa RADI!, kuras mērķis ir parādīt Latvijas radošo potenciālu, pieredzi un sasniegumus, kā arī veicināt izpratni un interesi par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām un zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību. Nedēļas iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu Padome Latvijā.

Uzzini vairāk: Diskusija par radošas Latvijas stratēģijas un sadarbības platformu

Pilna pasākumu programma atrodama www.radilatvija.lv

RADI! Radošās darbības nedēļa 2012 (logo)

Britu padome