Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Autortiesības


Visu darbu autors ir Rolands Umbrovskis (pašnodarbināta persona), ja nav norādīts citādi. Rolands Umbrovskis ir E-ART.LV autors, uzturētājs un īpašnieks. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz E-ART.LV pieder tikai un vienīgi Rolandam Umbrovskim. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Rolandam Umbrovskis.

 1. E-ART.LV publiskotais un ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu (http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138). Jebkura publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez E-ART.LV vai autora rakstiskas atļaujas.
 2. Lietotāja iespējas:
  1. Rakstus drīkst pavairot (arī kopēt) un pārpublicēt nekomerciāliem nolūkiem*.
  2. Rakstus drīkst pielāgot un papildināt, nemainot kontekstu, pirms tam saskaņojot.
  3. Raksta saturā (sākumā, pa vidu vai beigās) ir jābūt norādītam autoram ar aktīvo do follow saiti internetā uz Umbrovskis.lv vai drukātajos darbos ar mājas lapas adresi (piem., e-art.lv un Umbrovskis.lv).
  4. Darba saturu drīkst izmantot TIKAI nekomerciālos nolūkos*.
  5. Adaptētu darbu drīkst izplatīt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir pašam darbam.

* – Nedrīkst saturu ievietot tādās lapās, kuru primārais mērķis ir peļņas gūšana no satura (satura konteksta reklāmas, piemēram, AdSense).

Papildus tiesības

Papildus autortiesību atruna pieejama:

Autoru raksti un preses relīzes

Autortiesības uz iesniegtajiem rakstiem un informāciju pieder to autoriem. Iesniedzot (jebkādā veidā un formā) rakstu E-ART.LV, autors nodot tiesības tā publiskošanai (daļēji un/vai pilnībā), rediģēšanai, pavairošanai, izplatīšanai, tulkošanai un citām ar publicēšanu saistītām darbībām.