Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Latvijas novadi un pagasti


Nr.p.k.

Novads

Novada teritoriālās vienības — novada pilsētas un novada pagasti

1. Aglonas novads Aglonas pagasts
Grāveru pagasts
Kastuļinas pagasts
Šķeltovas pagasts
2. Aizkraukles novads Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsēta
3. Aizputes novads Aizputes pagasts
Aizputes pilsēta
Cīravas pagasts
Kalvenes pagasts
Kazdangas pagasts
Lažas pagasts
4. Aknīstes novads Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju
Asares pagasts
Gārsenes pagasts
5. Alojas novads Alojas pilsēta ar lauku teritoriju
Braslavas pagasts
Brīvzemnieku pagasts
Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju
6. Alsungas novads
7. Alūksnes novads Alsviķu pagasts
Alūksnes pilsēta
Annas pagasts
Ilzenes pagasts
Jaunalūksnes pagasts
Jaunannas pagasts
Jaunlaicenes pagasts
Kalncempju pagasts
Liepnas pagasts
Malienas pagasts
Mālupes pagasts
Mārkalnes pagasts
Pededzes pagasts
Veclaicenes pagasts
Zeltiņu pagasts
Ziemera pagasts
8. Amatas novads Amatas pagasts
Drabešu pagasts
Nītaures pagasts
Skujenes pagasts
Zaubes pagasts
9. Apes novads Apes pilsēta ar lauku teritoriju
Gaujienas pagasts
Trapenes pagasts
Virešu pagasts
10. Auces novads Auces pilsēta ar lauku teritoriju
Bēnes pagasts
Īles pagasts
Lielauces pagasts
Ukru pagasts
Vītiņu pagasts
11. Ādažu novads
12. Babītes novads Salas pagasts
Babītes pagasts
13. Baldones novads
14. Baltinavas novads
15. Balvu novads Balvu pagasts
Balvu pilsēta
Bērzkalnes pagasts
Bērzpils pagasts
Briežuciema pagasts
Krišjāņu pagasts
Kubuļu pagasts
Lazdulejas pagasts
Tilžas pagasts
Vectilžas pagasts
Vīksnas pagasts
16. Bauskas novads Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts
17. Beverīnas novads Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts
Trikātas pagasts
18. Brocēnu novads Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju
Blīdenes pagasts
Gaiķu pagasts
Remtes pagasts
19. Burtnieku novads Burtnieku pagasts
Ēveles pagasts
Matīšu pagasts
Rencēnu pagasts
Valmieras pagasts
Vecates pagasts
20. Carnikavas novads
21. Cēsu novads Cēsu pilsēta
Vaives pagasts
22. Cesvaines novads
23. Ciblas novads Blontu pagasts
Ciblas pagasts
Līdumnieku pagasts
Pušmucovas pagasts
Zvirgzdenes pagasts
24. Dagdas novads Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Dagdas pilsēta
Dagdas pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas pagasts
Ķepovas pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts
25. Daugavpils novads Ambeļu pagasts
Biķernieku pagasts
Demenes pagasts
Dubnas pagasts
Kalkūnes pagasts
Kalupes pagasts
Laucesas pagasts
Līksnas pagasts
Maļinovas pagasts
Medumu pagasts
Naujenes pagasts
Nīcgales pagasts
Salienas pagasts
Skrudalienas pagasts
Sventes pagasts
Tabores pagasts
Vaboles pagasts
Vecsalienas pagasts
Višķu pagasts
26. Dobeles novads Annenieku pagasts
Auru pagasts
Bērzes pagasts
Bikstu pagasts
Dobeles pagasts
Dobeles pilsēta
Jaunbērzes pagasts
Krimūnu pagasts
Naudītes pagasts
Penkules pagasts
Zebrenes pagasts
27. Dundagas novads Kolkas pagasts
Dundagas pagasts
28. Durbes novads Dunalkas pagasts
Durbes pilsēta ar lauku teritoriju
Tadaiķu pagasts
Vecpils pagasts
29. Engures novads Engures pagasts
Lapmežciema pagasts
Smārdes pagasts
30. Ērgļu novads Ērgļu pagasts
Jumurdas pagasts
Sausnējas pagasts
31. Garkalnes novads
32. Grobiņas novads Bārtas pagasts
Gaviezes pagasts
Grobiņas pagasts
Grobiņas pilsēta
Medzes pagasts
33. Gulbenes novads Beļavas pagasts
Daukstu pagasts
Druvienas pagasts
Galgauskas pagasts
Gulbenes pilsēta
Jaungulbenes pagasts
Lejasciema pagasts
Litenes pagasts
Lizuma pagasts
Līgo pagasts
Rankas pagasts
Stāmerienas pagasts
Stradu pagasts
Tirzas pagasts
34. Iecavas novads
35. Ikšķiles novads
36. Inčukalna novads Inčukalna pagasts
Vangažu pilsēta
37. Ilūkstes novads Bebrenes pagasts
Dvietes pagasts
Eglaines pagasts
Ilūkstes pilsēta
Pilskalnes pagasts
Subates pilsēta ar lauku teritoriju
Šēderes pagasts
38. Jaunjelgavas novads Daudzeses pagasts
Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju
Seces pagasts
Sērenes pagasts
Staburaga pagasts
Sunākstes pagasts
39. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas pagasts
Zosēnu pagasts
40. Jaunpils novads Jaunpils pagasts
Viesatu pagasts
41. Jēkabpils novads Ābeļu pagasts
Dignājas pagasts
Dunavas pagasts
Kalna pagasts
Leimaņu pagasts
Rubenes pagasts
Zasas pagasts
42. Jelgavas novads Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju
Lielplatones pagasts
Līvbērzes pagasts
Platones pagasts
Sesavas pagasts
Svētes pagasts
Valgundes pagasts
Vilces pagasts
Vircavas pagasts
Zaļenieku pagasts
43. Kandavas novads Cēres pagasts
Kandavas pagasts
Kandavas pilsēta
Matkules pagasts
Vānes pagasts
Zantes pagasts
Zemītes pagasts
44. Kārsavas novads Goliševas pagasts
Kārsavas pilsēta
Malnavas pagasts
Mērdzenes pagasts
Mežvidu pagasts
Salnavas pagasts
45. Kokneses novads Bebru pagasts
Iršu pagasts
Kokneses pagasts
46. Krāslavas novads Aulejas pagasts
Indras pagasts
Izvaltas pagasts
Kalniešu pagasts
Kaplavas pagasts
Kombuļu pagasts
Krāslavas pagasts
Krāslavas pilsēta
Piedrujas pagasts
Robežnieku pagasts
Skaistas pagasts
Ūdrīšu pagasts
47. Krimuldas novads Krimuldas pagasts
Lēdurgas pagasts
48. Krustpils novads Atašienes pagasts
Krustpils pagasts
Kūku pagasts
Mežāres pagasts
Variešu pagasts
Vīpes pagasts
49. Kuldīgas novads Ēdoles pagasts
Gudenieku pagasts
Īvandes pagasts
Kabiles pagasts
Kuldīgas pilsēta
Kurmāles pagasts
Laidu pagasts
Padures pagasts
Pelču pagasts
Rendas pagasts
Rumbas pagasts
Snēpeles pagasts
Turlavas pagasts
Vārmes pagasts
50. Ķeguma novads Ķeguma pilsēta ar lauku teritoriju
Rembates pagasts
Birzgales pagasts
51. Ķekavas novads Baložu pilsēta
Daugmales pagasts
Ķekavas pagasts
52. Lielvārdes novads Jumpravas pagasts
Lēdmanes pagasts
Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju
53. Līgatnes novads Līgatnes pagasts
Līgatnes pilsēta
54. Limbažu novads Katvaru pagasts
Limbažu pagasts
Limbažu pilsēta
Pāles pagasts
Skultes pagasts
Umurgas pagasts
Vidrižu pagasts
Viļķenes pagasts
55. Līvānu novads Jersikas pagasts
Līvānu pilsēta
Rožupes pagasts
Rudzātu pagasts
Sutru pagasts
Turku pagasts
56. Lubānas novads Indrānu pagasts
Lubānas pilsēta
57. Ludzas novads Briģu pagasts
Cirmas pagasts
Isnaudas pagasts
Istras pagasts
Ludzas pilsēta
Nirzas pagasts
Ņukšu pagasts
Pildas pagasts
Pureņu pagasts
Rundēnu pagasts
58. Madonas novads Aronas pagasts
Barkavas pagasts
Bērzaunes pagasts
Dzelzavas pagasts
Kalsnavas pagasts
Lazdonas pagasts
Liezēres pagasts
Ļaudonas pagasts
Madonas pilsēta
Mārcienas pagasts
Mētrienas pagasts
Ošupes pagasts
Praulienas pagasts
Sarkaņu pagasts
Vestienas pagasts
59. Mālpils novads
60. Mārupes novads
61. Mazsalacas novads Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju
Ramatas pagasts
Sēļu pagasts
Skaņkalnes pagasts
62. Naukšēnu novads Ķoņu pagasts
Naukšēnu pagasts
63. Neretas novads Mazzalves pagasts
Neretas pagasts
Pilskalnes pagasts
Zalves pagasts
64. Nīcas novads Nīcas pagasts
Otaņķu pagasts
65. Ogres novads Krapes pagasts
Ķeipenes pagasts
Lauberes pagasts
Madlienas pagasts
Mazozolu pagasts
Meņģeles pagasts
Ogres pilsēta
Ogresgala pagasts
Suntažu pagasts
Taurupes pagasts
66. Olaines novads Olaines pagasts
Olaines pilsēta
67. Ozolnieku novads Ozolnieku pagasts
Cenu pagasts
Sidrabenes pagasts
68. Pārgaujas novads Raiskuma pagasts
Stalbes pagasts
Straupes pagasts
69. Pāvilostas novads Vērgales pagasts
Pāvilostas pilsēta
Sakas pagasts
70. Pļaviņu novads Aiviekstes pagasts
Klintaines pagasts
Pļaviņu pilsēta
Vietalvas pagasts
71. Preiļu novads Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pilsēta
Saunas pagasts
72. Priekules novads Bunkas pagasts
Virgas pagasts
Gramzdas pagasts
Kalētu pagasts
Priekules pilsēta
Priekules pagasts
73. Priekuļu novads Liepas pagasts
Mārsnēnu pagasts
Priekuļu pagasts
Veselavas pagasts
74. Raunas novads Drustu pagasts
Raunas pagasts
75. Rēzeknes novads Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu  pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Maltas pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts
76. Riebiņu novads Galēnu pagasts
Riebiņu pagasts
Rušonas pagasts
Silajāņu pagasts
Sīļukalna pagasts
Stabulnieku pagasts
77. Rojas novads Mērsraga pagasts
Rojas pagasts
78. Ropažu novads
79. Rucavas novads Dunikas pagasts
Rucavas pagasts
80. Rugāju novads Lazdukalna pagasts
Rugāju pagasts
81. Rundāles novads Rundāles pagasts
Svitenes pagasts
Viesturu pagasts
82. Rūjienas novads Ipiķu pagasts
Jeru pagasts
Lodes pagasts
Rūjienas pilsēta
Vilpulkas pagasts
83. Salacgrīvas novads Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju
Liepupes pagasts
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju
84. Salas novads Sēlpils pagasts
Salas pagasts
85. Salaspils novads
86. Saldus novads Ezeres pagasts
Jaunauces pagasts
Jaunlutriņu pagasts
Kursīšu pagasts
Lutriņu pagasts
Nīgrandes pagasts
Novadnieku pagasts
Pampāļu pagasts
Rubas pagasts
Saldus pagasts
Saldus pilsēta
Šķēdes pagasts
Vadakstes pagasts
Zaņas pagasts
Zirņu pagasts
Zvārdes pagasts
87. Saulkrastu novads
88. Sējas novads
89. Siguldas novads Allažu pagasts
Mores pagasts
Siguldas pagasts
Siguldas pilsēta
90. Skrīveru novads
91. Skrundas novads Nīkrāces pagasts
Raņķu pagasts
Rudbāržu pagasts
Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju
92. Smiltenes novads Bilskas pagasts
Blomes pagasts
Brantu pagasts
Grundzāles pagasts
Launkalnes pagasts
Palsmanes pagasts
Smiltenes pagasts
Smiltenes pilsēta
Variņu pagasts
93. Stopiņu novads
94. Strenču novads Jērcēnu pagasts
Plāņu pagasts
Sedas pilsēta ar lauku teritoriju
Strenču pilsēta
95. Talsu novads Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Sabiles pilsēta
Stendes pilsēta
Strazdes pagasts
Talsu pilsēta
Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts
96. Tērvetes novads Augstkalnes pagasts
Bukaišu pagasts
Tērvetes pagasts
97. Tukuma novads Degoles pagasts
Džūkstes pagasts
Irlavas pagasts
Jaunsātu pagasts
Lestenes pagasts
Pūres pagasts
Sēmes pagasts
Slampes pagasts
Tukuma pilsēta
Tumes pagasts
Zentenes pagasts
98. Vaiņodes novads Embūtes pagasts
Vaiņodes pagasts
99. Valkas novads Ērģemes pagasts
Kārķu pagasts
Valkas pagasts
Valkas pilsēta
Vijciema pagasts
Zvārtavas pagasts
100. Valmieras novads Bērzaines pagasts
Dikļu pagasts
Kocēnu pagasts
Vaidavas pagasts
Zilākalna pagasts
101. Varakļānu novads Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta
102. Vārkavas novads Rožkalnu pagasts
Upmalas pagasts
Vārkavas pagasts
103. Vecpiebalgas novads Dzērbenes pagasts
Inešu pagasts
Kaives pagasts
Taurenes pagasts
Vecpiebalgas pagasts
104. Vecumnieku novads Bārbeles pagasts
Kurmenes pagasts
Skaistkalnes pagasts
Stelpes pagasts
Valles pagasts
Vecumnieku pagasts
105. Ventspils novads Ances pagasts
Jūrkalnes pagasts
Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju
Popes pagasts
Puzes pagasts
Tārgales pagasts
Ugāles pagasts
Usmas pagasts
Užavas pagasts
Vārves pagasts
Ziru pagasts
Zlēku pagasts
106. Viesītes novads Elkšņu pagasts
Rites pagasts
Saukas pagasts
Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
107. Viļakas novads Kupravas pagasts
Medņevas pagasts
Susāju pagasts
Šķilbēnu pagasts
Vecumu pagasts
Viļakas pilsēta
Žīguru pagasts
108. Viļānu novads Dekšāres pagasts
Sokolku pagasts
Viļānu pagasts
Viļānu pilsēta
109. Zilupes novads Lauderu pagasts
Pasienes pagasts
Zaļesjes pagasts
Zilupes pilsēta