Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Peace One Day


Pasaules Miera Diena: 21. septembris

Visas pasaules sabiedrības tiek aicinātas atzīmēt 21. septembri kā Miera Dienu. Šīs Dienas vīzija ir izplatīt pasaulē apziņu par varmācīgu konfliktu izbeigšanu un dod iespēju cilvēkiem pievienoties globālās vienotības brīdī.

Peace One Day mērķi:

  • Panākt globālu atsaucību katru gadu 21. septembri ievērot kā Miera Dienu.
  • Iesaistīt visus sabiedrības sektorus, ieskaitot valdības, organizācijas no Apvienoto Nāciju sistēmas, reģionālās un nevalstiskās organizācijas, kā arī atsevišķus cilvēkus miera ievērošanā 21. septembrī, atsakoties no spēka lietošanas un pamiera noteikšanas saskaņā ar ANO Ģenerālasamblejas Rezolūciju 55/282.

Šis ir politiski un ideoloģiski neitrāls aicinājums piedalīties visas pasaules vienotības brīdī 🙂