Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Organizatori


Laikā no 2006-2007. gadam Pasaules Miera Dienu Latvijā organizēja vairākas nevalstiskās organizācijas. Kā viena no tām bija arī biedrība “radošā apvienība MYSTYLe art”.

Biedrība “radošā apvienība MYSTYLe art” ir studentu un jauniešu organizācija, kas caur medijiem un mākslu organizē un atbalsta ar kultūru saistītas aktivitātes un projektus.

“MYSTYLe art” misija ir kultūras virzība sabiedrībā. Biedrības mērķi ir veicināt sociālo integrāciju caur kultūras un mākslas aktivitātēm, atbalstīt nacionālo kultūru dažādību un mantojumu, veicināt jauniešu iniciatīvu kultūras problēmu risināšanā, kā arī iesaistīt auditoriju aktivitātēs Latvijā un ārpus tās.