grupa Deskalighters

grupa Deskalighters Apvienības pirmsākumi meklējami 1993. gadā, kad Juris Mežeckis dibināja grupu "Voiceks". Četrus gadus vēlāk, pārorientējoties uz SKA mūziku, nosaukums tika mainīts uz "Voiceks Voiska". Apvienojot gadiem krātas zināšanas un jaunības degsmi, "Deskalighters" paspējuši paviesoties gan Positivus, gan Palladium, Fonofest, Cēsu pilsētas svētkos un citur, "Deskalighters" ir nostabilizējusies kā pašsaprotama Latvijas SKA mūzikas vērtība.