Rēzeknes pilsētas Kultūras nams

Brāļu Skrindu iela 3, Rēzekne, LV-4600
+37164625509 | rezkultnam@inbox.lv

Rēzeknes pilsētas Kultūras nams ir iestāde, kur tiek gādāts par Rēzeknes pilsētas pašvaldības, dažādu svētku, radošās darbības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu un atpūtas iespēju nodrošināšanu.

Kopš 1996. gada oktobra Rēzeknes pilsētas Kultūras nama darbu vada Velta Štekele.

Rēzeknes pilsētas Kultūras namam ir sena un bagāta vēsture. 1925. gadā Rēzeknē tika nodibināta latviešu biedrība „Tautas pils”, un tās biedri sāka apsaimniekot ēku vietā, kur tagad atrodas Rēzeknes pilsētas Kultūras nams. Pēc dažiem gadiem biedrība pārbūvēja šo ēku, un tā kļuva par skaistāko pilsētā.

No 1928. līdz 1929. gadam Rēzeknes latviešu biedrības „Tautas pils” ēka tika pārbūvēta pēc arhitekta Pavlova meta. Šī ir skaistākā ēka ne tikai Rēzeknē, bet arī visā Latgalē. „Tautas pilī” darbojās Latgales teātris un jauktais koris, atradās bibliotēka, lasītava, skaista zāle teātra izrādēm un citiem sarīkojumiem, blakus ēkai bija biedrības klubs. Teātrī strādāja ievērojami režisori, aktieri un mākslinieki, arī ilggadējais režisors Antons Varslavāns.

1944. gada aprīlī (Lieldienās) bombardēšanas laikā „Tautas pils” tika sagrauta. Tā bija pirmā sabiedriskā celtne, ko atjaunoja pēc kara. Atjaunošanā piedalījās rēzeknieši, kuri nāca palīdzēt pēc darba, savā brīvajā laikā. Pēc atjaunošanas to pārdēvēja par Rēzeknes pilsētas Kultūras namu, kurā darbojās Latgales Drāmas teātris, koris un dažādi pulciņi.

Joprojām Rēzeknes pilsētas Kultūras namā notiek pilsētas lielākās aktivitātes, tā ir vieta, kur gaidīts katrs, kurš vēlas darboties, sevi izteikt un pilnveidot.

Kultūras nams ir arī valsts aizsargājams kultūras piemineklis, to gadā apmeklē aptuveni 60 000 cilvēku, tajā strādā 21 darbinieks, darbojas 14 kolektīvi (kopā 460 dalībnieku vecumā no 3 līdz 85 gadiem).

Kultūras nama direktore – Velta Štekele, mākslinieciskā vadītāja – Rūta Leglere.

Papildus info:

  • 64622066,
  • 29468014

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.


E-art.lv ir kultūras informācijas tīkls, kas izveidots, apkopojot informāciju par notikumiem un cilvēkiem kultūras un mākslas jomās.

Kontakti:

  • Preses relīzēm: info@e-art.lv
  • Sadarbības piedāvājumi: rolands@e-art.lv

Citas mājas lapas