Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Rīgava


Salaspils novada kultūras nams “Rīgava” ir pašvaldības iestāde.

Kultūras nama darbības mērķis ir kultūras un mākslas vērtību un tautas tradīciju saglabāšana, popularizēšana un uzturēšana Salaspils novadā, māksliniecisko kolektīvu darbības un jaunrades veicināšana, stimulējot tiekšanos pēc izcilības, labvēlīgas vides veidošana radošās daudzveidības attīstībai.

Kultūras nama uzdevumi:

  1. īstenot valsts kultūrpolitiku Salaspils novadā atbilstoši iedzīvotāju grupu interesēm un vajadzībām, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām un privāto sektoru;
  2. stiprināt izglītības un kultūras integrāciju, veicinot bērnu un jauniešu vērtīborientācijas veidošanos, radošo iesaistīšanos kultūras procesā;
  3. nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un piesaisti mūsdienu apritei.

Kultūras nama “Rīgava” vīzija – daudzveidīgs, izcils un pieejams kultūras process Salaspils novadā.

Misija – kultūrapgaismības, radošās darbības, tradicionālo kultūras norišu piedāvājuma nodrošināšana, kultūras un mākslas vērtību saglabāšana un uzturēšana Salaspils novadā.