Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Veicinās ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā

Šodien Ministru kabineta sēdē pieņemti MK noteikumi “Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri un paredz noteiktu shēmu, kādā filmu producenti varēs saņemt līdzfinansējumu ārvalstu filmu, tostarp kopražojumu filmu, uzņemšanai Latvijā.

Publicēts:

Pārskatīs tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un sarakstu

2012.gada 2.maijā Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 “Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” trešo un ceturto punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 113.pantam. Saistībā ar Satversmes tiesas sprieduma izpildi Kultūras ministrija tuvākajā laikā sasauks darba grupas sēdi, kurā tiks skatīts jautājums par personiskajai lietošanai veiktajai kopēšanai izmantojamo tukšo materiālo nesēju un iekārtu saraksta pārvērtēšanu.

Publicēts: