Bootstrap
kultūras platforma - kultūras jaunumi, pasākumi, izstādes, koncerti, konkursi
 

Lietošanas noteikumi


Šie noteikumi attiecas uz e-art.lv mājas lapas (turpmāk tekstā “E-ART.LV” vai “mājas lapā”) lietošanu. Izmantojot E-ART.LV mājaslapu, Jūs piekrītat saistībām un zemāk esošajiem noteikumiem. Šis dokuments stājas spēkā līdz ar pirmo apmeklējumu.

E-ART.LV ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā.

Autortiesības

Autortiesību atruna pieejama e-art.lv/autortiesibas

Publiskošana

 1. E-ART.LV lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (iesūtītais un/vai ievietotais) saturs (turpmāk tekstā – lietotāja saturs) mājas lapā, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot veidā kā tas tiek darīts.
 2. Komentēt var ikviens, ja šāda iespēja portālā ir pieejama vai nav norādīts citādi.Mājas lapas autors patur tiesības neapstiprināt, labot vai cenzēt, dzēst komentārus, ja tie nav pamatoti un/vai saturs personu aizskarošu informāciju. Komentārs var tika aizturēts moderēšanai, ja persona komentē pirmo reizi.
 3. Pārkāpjot publiskošanas noteikumus, E-ART.LV ir tiesības lietotāja saturu nekavējoties neatgriezeniski dzēst, kā arī likvidēt lietotāja satura   lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi E-ART.LV.
 4. Lietotājs saglabā savas autortiesības, attiecībā uz lietotāja saturu, kuru tas iesniedz, izvieto vai publisko E-ART.LV). Publiskojot, iesniedzot, izvietojot lietotāja saturu mājas lapā, un pieņemot šos e-art.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz e-art.lv (Rolandam Umbrovskim) neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi.  Licence ļauj e-art.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkuru lietotāja saturu, kuru lietotājs publiskojis E-ART.LV.
 5. Jebkurā gadījumā E-ART.LV nav atbildīga par e-art.lv lietotāju publiskoto saturu un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un tā radītajam sekām. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava konta datus.
 6. E-ART.LV ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju e-art.lv un dzēst jebkuru informāciju, nenesot nekādu atbildību par to.
 7. Katram lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai iepazītos ar veiktajām izmaiņām.
 8. Lietotājam nav atļauts izpaust citām personām savus piekļuves datus. E-ART.LV ir tiesīgs pieprasīt lietotāja e-pastu un lietotājvārdu.
 9. Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu E-ART.LV tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret e-art.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar E-ART.LV lietošanu no lietotāja puses.
 10. Komerciāla rakstura aktivitātes E-ART.LV ir atļautas tikai saskaņojot ar E-ART.LV.
 11. E-ART.LV tiek piedāvāts tāds kā ir (angliski zināms kā “as is“) un nav atbildīga par portāla pieejamību, vai tā tehnisko stāvokli.
 12. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp E-ART.LV un lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus šādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

papildus noteikumi atrodami: http://rolandinsh.lv/par/tos-privacy.php

Privātums

Privātuma atruna pieejama sadaļā Privātums.