KM pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktori Ilzi Millersoni


Kultūras ministrijas logo divkrasu
Kultūras ministrijas logo

Pēc dienesta pārbaudes veikšanas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (LEBM) un Latvijas Muzeju padomes iepazīstināšanas ar dienesta pārbaudes komisijas izdarītajiem slēdzieniem, šodien, 29. aprīlī, Kultūras ministrijā (KM) izdots rīkojums, ar ko Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja direktorei Ilzei Millersonei uzteikts darba līgums.

Dienesta pārbaudes komisija vairākkārt veica pārbaudes LEBM, kā arī lūdza muzeja direktori sniegt papildinošu un paskaidrojošu informāciju. Dienesta pārbaudes komisija konstatējusi, ka muzeja direktore I. Millersone nav nodrošinājusi LEBM administratīvā darba tiesiskumu, izveidojusi efektīvu iestādes iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, un nav uzraudzījusi, lai muzeja darbinieki to ievēro, kā arī, uzzinot par pārkāpumiem, nav veikusi nekādas darbības, lai tās novērstu.

Pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma prasības, LEBM noslēgti gan līgumi par elektroenerģijas piegādi muzejam, gan apsardzes pakalpojumiem – par vienu un to pašu apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu LEBM vienlaikus noslēgti līgumi ar 2 pakalpojumu sniedzējiem.

Dienesta pārbaudē ticis konstatēts arī tas, ka muzeja direktore I. Millersone nav nodrošinājusi LEBM darbinieku atalgojuma paaugstināšanu no šā gada 1. janvāra, lai arī valsts kultūras iestādēs strādājošo atalgojuma celšana, tostarp KM padotībā esošajos muzejos, ir viens no ministrijas 2020. gada prioritārajiem pasākumiem un atbilstošs finansējums līdz ar valsts budžeta dotāciju LEBM ticis novirzīts.

Tāpat dienesta pārbaudes komisija konstatēja, ka LEBM nav sagatavots muzeja šī gada darba plāns, kā arī atskaite par LEBM 2019. gada darba plāna izpildi; nav veikti muzeja 2019. gada darba plānā paredzētie vēsturisko ēku jumtu atjaunošanas darbi – nav izstrādāts rīcības plāns eksponātēku jumtu kritiskā stāvokļa novēršanai, kā arī KM nav tikusi informēta par vairāku eksponātēku jumtu stāvokli un nepieciešamo papildu finansējumu to atjaunošanai. Bezdarbība, vairāku gadu garumā netiekot sistemātiski plānotiem un veiktiem nepieciešamajiem jumtu klājumu nomaiņas darbiem, rezultējusies vajadzībā veikt niedru jumtu restaurāciju jau vairāk nekā 600 m2 platībā.

Dienesta pārbaudē konstatēts, ka I. Millersone nav nodrošinājusi optimālu LEBM darba finanšu uzskaiti, plānošanas un kontroles procesus, apdraudot “Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja nolikumā” noteikto funkciju un uzdevumu sekmīgu izpildi. Savā darbā muzeja direktore pārkāpusi Publisko iepirkumu likuma prasības, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, Arhīvu likuma prasības, kā arī nav pienācīgi veikusi Valsts pārvaldes iekārtas likumā valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītājam noteiktos pienākumus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.