Izsludina jaunu funkcionālā dizaina balvu Dizaina tramplīns

Publicēts:


Funkcionālā dizaina ideju konkursa “DIZAINA TRAMPLĪNS” NOLIKUMS

1. Konkursa idejas vispārējs apraksts

1.1. Konkursa organizētājs

Konkursa organizētājs un šī konkursa pasūtītājs ir viens no lielākajiem Latvijas ražošanas uzņēmumiem SIA “SKONTO PLAN LTD” (turpmāk tekstā – SKONTO PLAN LTD), kas izsludina starp Latvijas māksliniekiem un dizaineriem funkcionālā dizaina ideju un inovatīvu dizaina risinājumu atklātu konkursu “DIZAINA TRAMPLĪNS”.

1.2. Konkursa mērķis un objekts

Konkursa organizētājam SKONTO PLAN LTD ir ļoti bagātīga pieredze alumīnija fasāžu, logu, stikla pakešu un metāla konstrukciju izgatavošanā. Līdzšinēji uzņēmums ir ļoti veiksmīgi darbojies četrās tādās ražošanas sfērās kā stikloto alumīnija konstrukciju (fasāžu, logu un durvju) ražošanā, PVC logu un durvju konstrukciju ražošanā, stikla pakešu un dažādu metāla būvkonstrukciju ražošanā.

SKONTO PLAN LTD šobrīd ir uzsācis jaunas metāla lokšņu nestandarta izstrādājumu rūpnīcas būvniecību Tukumā ar mērķi jaunajā rūpnīcā jau tuvākajā nākotnē no alumīnija, tērauda un nerūsējoša tērauda loksnēm ražot dažādus pasūtītāja vēlmēm un vajadzībām atbilstošus izstrādājumus, kā, piemēram, mēbeles, virtuves iekārtas, fasāžu apdares materiālus, stiprinājumus un citus individuālus un unikālu ideju pasūtījumus. Līdz ar to šī ideju konkursa galvenais mērķis ir konkursa ietvaros radošā procesā iesaistīt visus tos māksliniekus un dizainerus, inženierus vai šobrīd vēl tikai kādas mākslas nozares studentus, topošos dizainerus, visus, kuriem ir jaunas un interesantas idejas – radīt nestandarta, bet tai pat laikā reāli pielietojamus un funkcionāli sabiedrībai nepieciešamus priekšmetus, radot Latvijai raksturīgas dizaina formas un ideju risinājumus gan no nerūsējošā tērauda loksnēm, gan no alumīnija, gan no metāla (turpmāk tekstā – idejas priekšlikums).

Labākās idejas vai pat vairāku ideju autoru darbu risinājumu priekšlikumi iespējams varētu tikt nākotnē ieviesti ražošanā SIA “SKONTO PLAN LTD” jaunajā nestandarta izstrādājumu rūpnīcā, tā nodrošinot labāko ideju tālāku realizēšanu dzīvē un izplatību gan Latvijas, gan iespējams pat citos pasaules tirgos.

1.3. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties jebkuras nozares mākslinieks, dizainers, jebkuras mākslas vai citu augstskolu students, mākslas vidusskolu vai profesionālo mākslas skolu audzēknis, kuram ir kāda sava unikāla, laba un interesanta funkcionālā dizaina ideja un šīs idejas funkcionālais risinājums, ko piedāvāt konkursa organizētājam.

2. Konkursa norise

2.1. Konkursa ideju iesniegšana un vērtēšana

Konkursa ideju iesniegšana un vērtēšana tiks sadalīta divās kārtās.

Konkursa galvenais vērtēšanas kritērijs – oriģinālākais, labākais un interesantākais dizaina idejas priekšlikums. Visi ideju priekšlikumi tiks vērtēti pēc to atbilstības SKONTO PLAN LTD jaunās rūpnīcas ražošanas un tehnoloģiskajām tagadnes vai arī nākotnes iespējām, kā arī šīs jaunās idejas priekšlikuma realizēšanas potenciālajai vērtībai no patērētāju, pasūtītāju skatījuma, kā arī idejas priekšlikuma praktiskā realizējuma gadījumā tās iespējamam pieprasījumam nākotnē (jau produkcijas veidā) ne tikai Latvijas tirgū, bet arī ārpus Latvijas.

Aizpildot konkursa pieteikuma formu un, iesniedzot savu ideju priekšlikumu, konkursa dalībnieki apstiprina, ka ir izlasījuši, sapratuši un piekrīt šī konkursa nolikuma nosacījumiem.

Konkursa pretendenti ir atbildīgi par to, ka iesniedz savu ideju priekšlikumus, tie atbilst LR likumdošanas normām, morāles un sabiedrībā vispārpieņemtām ētikas normām.

Konkursa organizētāji neatgriež ideju priekšlikumu izgatavošanai ieguldītos līdzekļus.

2.1.1.Konkursa pirmā kārta

Pirmajā kārtā visiem konkursa pretendentiem, aizpildot konkursa “DIZAINA TRAMPLĪNS” pieteikuma formu SKONTO PLAN LTD mājas lapā www.skontoplan.lv līdz 2011.gada 31.janvāra, plkst. 24.00, savas idejas priekšlikums – idejas skice (JPG, GIF, vai TIFF formātā vai PNG paplašinājumā) ar vispārīgu dizaina un tā pielietojuma aprakstu latviešu valodā ir jāiesūta elektroniski uz sekojošu e-pastu: dizainatramplins@skontoplan.lv.

Konkursa žūrija rūpīgi un profesionāli izvērtējot visus iesūtītos darbus, izvēlēsies desmit labāko un interesantāko ideju priekšlikumus un līdz 2011.gada 28.februārim uz otro kārtu izvirzīs desmit konkursa finālistus, finālistu vārdus, publicējot SKONTO PLAN LTD interneta mājas lapā www.skontoplan.lv.

2.1.2. Konkursa otrā kārta

Konkursa otrajā kārtā visiem desmit konkursa finālistiem līdz 2011.gada 30.aprīlim ir jāsagatavo detalizētas ideju priekšlikumu skices, jāiesniedz tā izdrukas A3 formātā, jāiesniedz projekta makets (veidots no jebkāda finālista izvēlēta materiāla, bet ne lielāks par 50 x 50 cm) un detalizēts produkta pielietojuma apraksts, kā arī idejas priekšlikuma apraksts par jaunā produkta ieviešanu ražošanā. Visi desmit konkursa finālisti tiks uzaicināti personīgi klātienē konkursa žūrijai prezentētu savu ideju priekšlikumu.

Visu desmit konkursa finālistu darbus žūrija vērtēs pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, savstarpēji ar vienkāršu balsu vairākumu vienojoties par vietu sadalījumu starp labākajiem ideju priekšlikumiem.

Konkursa otrās kārtas pirmo trīs ideju priekšlikumu uzvarētāju vārdi un ideju priekšlikumu vispārīgie apraksti tiks publicēti SKONTO PLAN LTD interneta mājas lapā www.skontoplan.lv .

2.2. Konkursa žūrija

2.1.1. Konkursa pretendentu pieteikumus izvērtēs žūrija, kuras sastāvā ir 9 (deviņi) dažādu mākslas, mārketinga un inženiertehnisko nozaru profesionāļi:

2.1.2. Konkursa žūrijā ietilpst:

Žūrijas priekšsēdētāja: Anda Treija (Galerija “Daugava”)

Funkcionālā dizaina pasniedzēji un profesionāļi:
Anita Grase (Latvijas dizaineru savienības valdes locekle);

Inženiertehnisko risinājumu profesionāļi:
1) Guntis Rāvis (Skonto Plan līdzīpašnieks un valdes loceklis)
2) Ainārs Birkmanis (Skonto Plan valdes loceklis)
3) Jānis Vība (RTU inženiertehniskās dizaina programmas vadītājs)

Mārketinga pasniedzēji un profesionāļi:
1) Ēriks Stendzenieks (!Mooz radošais direktors, LADC valdes priekšsēdētājs)
2) Fions Dobbins (SSE pasniedzējs, sociālā biznesa un inovācijas eksperts)

3. Konkursa balvas

3.1. Konkursa balvu fondu nodrošina galerijas “Daugava” īpašnieces un mākslas zinātnieces Andas Treijas nodibinājums “Vizuālās mākslas veicināšanas fonds”.

3.2. Naudas prēmiju sadalījums:

1. pirmās vietas ieguvējs jeb konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 3000 LVL
2.vietas ieguvējs – naudas balvu 2000 LVL
3.vietas ieguvējs – naudas balvu 1000 LVL

Visas prēmiju summas ir noteiktas pirms likumā paredzēto nodokļu samaksas.

Konkursa organizētājs patur tiesības konkursa balvu fonda ietvaros pēc saviem ieskatiem mainīt naudas prēmiju attiecīgo sadalījumu starp labākajiem ideju priekšlikumu autoriem.

3.3. Konkursa vērtēšanas prasībām neatbilstošu ideju trūkuma dēļ, konkursa organizētājs un balvu fonda nodrošinātājs Andas Treijas nodibinājums “Vizuālās mākslas veicināšanas fonds” patur tiesības naudas balvas piešķiršanai par 1.-3.vietu ieguvējiem neizvirzīt nevienu pretendentu vai arī naudas balvu piešķirt tikai pirmajai, otrajai vai trešajai vietai, kā arī kādam un/vai vairākiem ideju priekšlikumu autoriem piešķirt tikai konkursa organizētāja veicināšanas balvas. Bez tam, SKONTO PLAN LTD viens no šī konkursa organizēšanas mērķiem ir labākajiem ideju priekšlikumu autoriem iespējams piedāvāt ar uzņēmumu veidot ilgtermiņa sadarbību, gan šī konkursa uzvarējušās idejas realizēšanā dzīvē, uzsākot ideju priekšlikumu rūpniecisko ražošanu, gan arī piedāvājot turpmāku iespējamo sadarbību ar SKONTO PLAN LTD dizaina ideju radīšanā.

4. Ideju priekšlikumu tālāka izmantošana

4.1. Pēc konkursa noslēguma visi konkursa abās kārtās iesūtītie ideju priekšlikumi paliek konkursa organizētāja rīcībā. Konkursa dalībnieki piekrīt visā konkursa laikā neizmantot konkursa ietvaros iesūtītos idejas priekšlikumus citiem nolūkiem, bet godalgoto ideju priekšlikumu autoriem (-am) nav tiesības arī pēc šī konkursa noslēguma konkursa organizētājam nodoto ideju priekšlikumu izmantot jebkādiem citiem nolūkiem vai mērķiem.

4.2. Idejas priekšlikuma iesniegšana ir apliecinājums tam, ka dizaina idejas priekšlikums ir autora paša radīts darba rezultāts un, ka nav pārkāptas kādas trešās personas autortiesības, bet jebkurā gadījumā idejas priekšlikuma autors uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu.

4.3. Iesniedzot savu idejas priekšlikumu, autors piekrīt, ka viņa idejas priekšlikuma godalgošanas gadījumā, idejas priekšlikuma autors ir saņēmis atlīdzību un līdz ar to visas ar idejas priekšlikumu saistītās autora mantiskās tiesības bez papildus samaksas ir nodotas konkursa organizētāja un pasūtītāja SKONTO PLAN LTD rīcībā, atļaujot SKONTO PLAN LTD godalgoto (-s) idejas priekšlikumu pārveidot, publiskot, publicēt, mainīt, reproducēt, lietot vai tamlīdzīgi izmantot nekomerciālos vai komerciālos nolūkos pēc saviem ieskatiem.

5. Kontaktinformācija

Jautājumi par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamie jautājumi iesniedzami līdz 2011.gada 31.janvārim, plkst.12:00, savus jautājumus sūtot uz e-pastu:
dizainatramplins@skontoplan.lv

Kontaktpersona : Ilona Bušmane

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.