Latvija pievienojas Starptautiskajam kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centram (ICCROM)

Publicēts:


Šodien, 9. jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts, kas paredz Latvijas pievienošanos Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centram ICCROM.

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property logo

ICCROM (“International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property”) ir 1959.gadā pēc UNESCO Ģenerālās konferences iniciatīvas un ierosinājuma dibināta starpvaldību organizācija ar mandātu kultūras vērtību saglabāšanas veicināšanā, ar to saistīto jomu attīstībā un tajās darbojošos ekspertu profesionālajā pilnveidē.

Organizācijā patlaban ir 129 dalībvalstis, un tā ir šobrīd pasaulē lielākā profesionālā organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas, restaurācijas, konservācijas un remonta jautājumos. ICCROM organizē apmācības, īsteno zinātnisko pētniecību nozares attīstībai, kā arī veicina savstarpēju informācijas un domu apmaiņu šīs nozares attīstībai, administrēšanai un pārvaldības un plānošanas dokumentu izstrādei.

Pievienojoties ICCROM, Latvijas kultūras mantojuma jomas speciālisti varēs aktīvi iesaistīties organizācijas darbā, tās rīkotajās apmācībās un konsultācijās. Tādējādi tiktu paplašinātas Latvijas speciālistu zināšanas un pilnveidotas to praktiskās iemaņas, veicināta līdzdalība starptautiskos ar kultūras mantojuma saglabāšanu, konservāciju un restaurāciju saistītos pētniecības projektos, kā arī sekmēta Latvijas pieredzes atpazīstamība pasaulē.

Pašreiz Latvijā ar kultūras mantojuma saglabāšanu, restaurāciju, konservāciju, renovāciju un remontu saistītus profesionāļus sagatavo Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija. Līdzās tam restaurācijas teorija, kultūras mantojums un ar kultūras mantojumu saistīti teorētiski jautājumi tiek mācīti arī vairākās citās Latvijas augstākās mācību iestādēs. Minētajās mācību iestādēs speciālistu apmācība ir ierobežota un ir iespējams iegūt izglītību tikai piecās no divdesmit divām Latvijā kultūras mantojuma saglabāšanas apritē esošajām specialitātēm. Pārējās specialitātes vairumā gadījumu tiek apgūtas, meistariem apmācot mācekļus.

Vienlaikus, arvien aktīvāk iestājoties par Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, pieaug nepieciešamība pēc izglītotiem speciālistiem un to nepārtrauktas profesionālas pilnveides un tālākizglītības. Taču gan ierobežoto finansiālo un personāla resursu, gan zināšanu dēļ ne vienmēr tas ir iespējams uz vietas Latvijā.

Papildus tam Latvijā nenorit arī būtisks pētniecības darbs restaurācijas nozarēs, jo īpaši attiecībā uz tehnoloģiju attīstību, dažādu inovatīvu restaurācijas risinājumu un metožu meklēšanu. Līdz ar to ir svarīgi, ka Latvija, integrējoties ICCROM esošajos tīklos, var sadarboties ar lielākiem pētniecības centriem pasaulē un iepazīties ar to zināšanām, iesaistīties to darbā, izzināt pieredzi ārpus Latvijas, tādējādi nodrošinot Latvijā augsti kvalificētu speciālistu kultūras mantojuma saglabāšanā un restaurācijā darbību.

Dalība ICCROM līdzās profesionālai pilnveidei ļautu arī būtiski ietaupīt resursus, kas citādi individuālām Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistītajām institūcijām ir jāiegulda dārgās speciālistu apmācībās un zināšanu pilnveidē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.