ORGANIZĒTIE TĪKLI – Starptautisks kultūras tīklu menedžmenta seminārs

Publicēts:


No š. g. 3. līdz 5. decembrim Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Laikmetīgās kultūras NVO asociāciju un partneriem no Baltijas-Ziemeļvalstu reģiona organizē starptautisku kultūras tīklu menedžmenta semināru „Organizētie tīkli“, kas pievērsīsies kultūras ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

rixc-organized-networks

Seminārā piedalīsies pārstāvji no vairāk kā 20 neatkarīgajām kultūras organizācijām, jauno mediju mākslas centriem un sadarbības tīkliem no Latvijas, Baltijas, Ziemeļvalstu un citiem Eiropas reģioniem, kā arī no Kaukāza valstīm.

Globālā krīze un dažādas tās lokālas izpausmes dod ierosmi “mainīt pasauli” un pārlūkot iepriekš izmantotās metodes, kas izrādījušās ierobežotas, ilgtnespējīgas, nereti pat kaitīgas – klimatam, cilvēkiem un apkārtējai videi. Jauna pieeja – gan dizainā, gan producēšanā – šobrīd ir nepieciešama turpat vai visās sfērās. Arī kultūrā nepieciešama jauna pieeja – gan kultūras organizāciju darbības modeļos, gan starpkultūru sadarbībā.

Viena no šādām pieejām ir sadarbības tīkli. Kaut arī ideja par “tīkliem” nav jauna, tomēr tiem piemīt vēl neizmantots potenciāls kultūras ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā. Jauno mediju sadarbības tīkliem jau ir vairāk kā desmit gadu pieredze. Šajā laikā ir pierādījies, ka gan lokālie, gan translokālie sadarbības tīkli ir kalpojuši par reālu atbalsta platformu daudzveidīgajām maza mēroga laikmetīgās kultūras organizācijām. Taču šie sadarbības tīkli nebūt nav tikai virtuālas struktūras, tiem ir nepieciešamas jaunas stratēģijas un metodoloģijas to ilgtspējīgā funkcionēšanā.

Tādēļ arī pašu sadarbības tīklu attīstībā nepieciešama jauna pieeja, lai nodrošinātu ilgtspējīgākas kultūras sadarbības prakses. Viens no šādiem ierosinājumiem ir “organizētie tīkli”, kas piedāvā uzlūkot tīklus kā jaunu institucionālu formu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izstrādāt gan jaunas metodoloģijas šo tīklu darbības praksē, gan instrumentus un protokolus (kā nodrošināt ilgtspējīgu attīstību), gan kopīgas vērtību sistēmas (kas būtu attiecināmas uz tādiem jautājumiem kā finansējums, iekšējās varas pozīcijas, “atbildība” un “caurspīdīgums”, uc.).

Īsi sakot, seminārā risināmo jautājumu loks ietver: kādas ir jaunās stratēģijas, kuras var piedāvāt “organizētie tīkli” ilgtspējībai kultūras sektorā, t.sk.laikmetīgās kultūras nevalstiskaām organizācijām, kas darbojas starpdisciplinārā, jauno mediju, mākslas un tehnoloģiju jomā?

Svarīgi ir arī apspriest praktisko pusi: Kādos veidos kultūras tīkli var radīt un uzturēt paši savu infrastruktūru, un kā šī infrastruktūra var nodrošināt individālo dalībnieku (kultūras organizāciju) pastāvēšanu?

Nepieciešama arī dziļāka jau eksistējošo tīkla prakšu analīze, pievēršoties šādiem jautājumiem: Kādos veidos tīklošanās jau ir mainījusi veidu, kā neatkarīgie mākslinieki, kultūras organizācijas un auditorija “strādā” kopā?

Specifiski tiks aplūkoti arī šādi jautājumi: Kā ilgtspējības jautājumus risina mākslinieki, jauno mediju aktīvisti, atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju pētnieki, sociālo programmatūru izstrādātāji, alternatīvu un autonomu tīkla infrastruktūru dizainētāji? Kā kultūras organizācijas un to tīkli var izmantot šīs mākslinieciskās un tehnoloģiskās inovācijas savas ilgtspējības attīstībai?

Divu diena intensīvā semināra pirmā darba diena būs veltīta vairāk teorētiskiem jautājumiem saistībā ar jēdzieniem “tīkls”, “ilgtspījība” un “mobilitāte”, kā arī iepriekšējās sadarbības tīklu pieredzes analizēšanai. Savukārt otrā diena vairāk būs veltīta praktiskas dabas jautājumiem – kā organizēt sadarbības tīklu praksi, un kādu veidot tīkla infrastruktūras dizainu, kā arī tiks diskutēts par jaunizveidotā tīkla “Māksla un atjaunojamās tehnoloģijas” organizatoriskajiem jautājumiem un nākotnes projektiem.

PROGRAMMA

Ceturtdiena, 3. decembris

Vieta: Spīķeros kim? ēkā, 3. stāva zālē

19.30 – 21.00 Publikai atvērta lekcija Spīķeros: Ēriks Kluitenbergs (Nīderlande) „Ilgtspējīgas ne-mobilitātes dizains”

Piektdiena, 4. decembris (1. diena)

Vieta: RIXC Mediju telpa, 11. Novembra krastmala 35 (ieeja no Minsterejas ielas)

10.00 – 14.00 [Darba sesija 1]: Tīkli (/ organizētie tīkli)

15.00 – 18.00 [Darba sesija 2]: Ilgtspējība (/ atjaunojamās infrastruktūras dizains)

Vieta: Spīķeros kim? ēkā, 3. stāva zālē

20.00 – [atvērtā programma] Dalībnieku video / publiskas prezentācijas

(Kultivator / Zviedrija, Baltan Laboratories / Nīderlande, One Minute Video Festival / Armēnija, Survival Kit / LMC, Latvija, Serde / Latvija, Arctic Perspectives Project / Lorna, Islande, uc.)

Sestdiena, 5. decembris (2. diena)

Vieta: RIXC Mediju telpa, 11. Novembra krastmala 35 (ieeja no Minsterejas ielas)

11.00 – 12.00 Michael Psallidas (Grieķija) lekcija “Inteliģentie enerģiju tīkli”

12.00 – 14.00 [Darba sesija 3]: Vienādranga infrastruktūras (/ enerģijas jautājumi)

15.00 – 18.00 [Darba sesija 4]: Atvērtā koda infrastruktūras (/ sociālie mediji)

Vieta: Spīķeros kim? ēkā, 3. stāva zālē

20.00: [atvērtā programma] Dalībnieku prezentācijas

(MoTA / Slovēnija; MARIN mobilo rezidenču projekts / Somija; GeoAir / Gruzija; Homo Novous / JTI, Latvija; Ziemeļvalstu-Baltijas Videoarhīva projekts / Noass, Pixelache festivālu tīkls / Somija, uc.)

Vakar, Ceturtdien, 3. decembrī:

Semināra ievadā 3. decembrī pl. 19.30 RIXC un kim? ielūdz uz Spīķeriem, kur notiks nīderlandiešu mediju teorētiķa Ērika Kluitenberga publiskā lekcija „Ilgtspējīgas ne-mobilitātes dizains”. Lekcijā tiks aplūkota pretrunīga aktualitāte – neskatoties uz šī brīža ekonomisko krīzi, mobilitāte turpina izplatīties visā pasaulē. No vienas puses, nav noliedzama ikviena cilvēka tiesības uz brīvu pārvietošanos. Tomēr, no otras puses, ir skaidrs, ka mūsu planēta nevar nodrošināt tādu hiper-mobilitāti, kāda tā ir šodien. Ir nepieciešamas jaunas dizaina idejas, kā veidot savienojumus starp cilvēkiem un kā organizēt alternatīvu dzīvesveidu, ko mazāk determinētu mobilitātes izraisītais paātrinājums. Tādēļ uz šo lekciju īpaši tiek aicināti dizaineri, arhitekti un mākslinieki, lai varētu kopīgi diskutēt par idejām un iespējamajiem modeļiem šīs problēmas risināšanai.

Piektdien, 4. decembrī:

Semināra 1. diena, kas norisināsies no 10.00-18.00 RIXC Mediju telpā, būs veltīta vairāk teorētiskiem jautājumiem saistībā ar “tīklu” un iepriekšējās sadarbības tīklu pieredzes analizēšanai.

Darba sesiju ievadīs vispārīga diskusija, kurā tiks aplūkoti „tīkla” un „ilgtspējības” jēdzieni un attiecības starp tiem:

 • Kāds ir mūsu priekšstats/i par „tīklu”?
 • Kas padara ilgtspējību iespējamu?
 • Vai tīklu ir iespējams uzskatīt par jauna veida institūciju, kuru raksturotu translokalitāte, mobilitāte un decentralizācija?
 • Kā veidot ilgtspējīgus tīklus, ja tie pēc savas definīcijas ir nestabili?
 • Kādi ir svarīgākie tīkla organizatoriskie jautājumi?
 • Kādu pieeju „organizētie tīkli” varētu piedāvāt kultūras sadarbības tīklu ilgtspējīgai attīstībai?
 • Kādi ir radošo industriju jautājumi tīklu un ilgtspējīgas attīstības kontekstā?

Diskusiju pirmās dienas pusē notiks arī Neda Rositera (grāmatas “Organizētie tīkli” autora) interneta tiešsaistes lekcija par „organizētajiem tīkliem” (tiešsaistē no Šanhajas), kam sekos klātienē (un arī neklātienē) esošo dalībnieku darba sesijas diskusiju grupās.

Savukārt tiešsaistes intervija ar Džonu Takaru (dizaina foruma “doors of perception” dibinātāju un ilgtspējības jautājumu ekspertu) par „atjaunojamās enerģijas dizainu”, ievadīs dienas otrās puses darba sesiju par “ilgtspējības” un “mobilitātes” jautājumiem.

Šajā sesijā tiks aplūkoti mobilitātes jautājumi saistībā ar ilgtspējību no divām pretējām perspektīvām. Mobilitātes un komunikācijas fiziskās struktūras aplūkos „Mobilās ilgtspējības” grupa – diskutējot par e-automobīļiem līdz zaļajam wi-fi, M.A.R.I.N. (mobilās jūras rezidenču programmas projekts uz jahtas) un citiem projektiem un aktualitātēm.

Un pretēji – otra grupa pievērsīsies „ilgtspējīgas ne-mobilitātes” jautājumam – izstrādājot instrumentus un stratēģijas, ko piedāvā interneta vide. Šo sesiju koordinēs Ēriks Kluitenbergs, iepazīstinot ar idejām, kas tiks plašāk apskatītas 2010. gada martā Amsterdamā notiekošā festivāla „Electrosmog” ietvaros. Tā ietvaros tiks aplūkots, kā interneta savienojumu prasmīgāka izmantošana varētu sekmēt kultūras organizāciju savstarpējo sadarbību un „tīklošanos” bez fiziskas pārvietošanās. Tiks spriests arī, kā tas varētu ekoloģiskā ziņā palīdzēt samazināt pastāvīgi pieaugošo ceļošanas ciklu, kas ir kultūras tīklu darbības pamatā.

Sestdien, 5. decembrī:

Semināra 2. diena, kas norisināsies no 11.00-18.00 RIXC Mediju telpā, vairāk būs veltīta praktiskas dabas jautājumiem – kā organizēt sadarbības tīklu praksi un kādu veidot tīkla infrastruktūras dizainu.

Otrā dienā darbs sāksies ar grieķu tehnoloģiju pētnieka Mišela Psalidas lekciju “Inteliģentie enerģijas tīkli”, kurā publika tiks iepazīstināta ar vienādranga (p2p jeb peer to peer) tīklošanās infrastruktūrām un to saistību ar enerģijas tematiku. Turpmākās diskusijas vairāk pievērsīsies konkrētu gadījumu analizēšanai – RIXC un partneru jaunizveidotajam Mākslas un atjaunojamās enerģijas tīklam, tā organizēšanai, instrumentiem, finansējumam, resursiem, pasākumiem, sadarbībai, kā arī protokoliem par tā darbību tīklā.

Dienas otrā daļa, kas būs veltīta “atvērtā koda infrastruktūras” jautājumiem sāksies ar interneta tiešsaistē notiekošo Armīna Medoša lekciju „Sociālie mediji: centralizācijas ideja – pieeja no otras puses”.

Šajā sesijā tiks arī izvērtēta situācija Baltijas, Ziemeļvalstu, ES reģionā, analizējot iepriekšējo tīklu veidošanas pieredzi (kā NICE, Pixelache, Ziemeļvalstu finansējuma pieejamība, dalīborganizāciju situāciju analīze, u.c.). Speciālas darba grupas tiks izveidotas arī, lai diskutētu par patreizējo kultūras situāciju Latvijā, kā veidot sadarbību ar Kaukāzu valstīm, un citi dalībnieku ierosinātie gan teorētiskas, gan praktiskas dabas jautājumi.

DALĪBNIEKI

 • Eric Kluitenberg (De Balie / The Netherlands)
 • Andrew Paterson (Pixelache / Finland)
 • Angela Plohman (Baltan Laboratories / The Netherlands)
 • Margrét Elísabet Ólafsdóttir (Lorna / Iceland)
 • Edward Balassanian (NPAK / Armenia)
 • Gagik Ghazareh (NPAK / Armenia)
 • Malin Lindmark Vrijman (Kultivator / Sweden)
 • Mathieu Vrijman (Kultivator / Sweden)
 • Nino Palavandishvili (GeoAir / Georgia)
 • Kristin Bergaust (Norway)
 • Ignas Kazakevicius (KCCC / Lithuania)
 • Skaiste Kazarauskaite (KCCC / Lithuania)
 • Paulius Klisevicius (KCCC / Lithuania)
 • Martin Bricelj (MoTA / Ljubljana)
 • Linda Våge (Atelier Nord / Norway)
 • Tapio Makela (MARIN / Finland)
 • Juha Huuskonen (Pixelache / Finland)
 • Michael Psallidas (p2p network / Greece)
 • Lars Nordqvist (New Media Meeting / Sweden)
 • Rasa Smite (RIXC / Latvia)

Tiešsaistes lektori:

 • Ned Rossiter (author of “Organized Networks” books)
 • John Thackara (design and sustainability expert, founder of Doors of perception)
 • Armin Medosch (writer, artist, curator of “WAVES” exhibition project)

Tiešsaistes dalībnieki:

 • Björn Norberg (Mejan Labs / Sweden)
 • Daniela Ariado (iolab / Norway)
 • Gisle Frøysland (Piksel / Norway)
 • Thomas Rydell (Interactive Institute / Sweden)
 • Nis Rømer (Fieldwork / Denmark)
 • Per Platou (PNEK / Norway)
 • uc.

Dalībnieki no Latvijas:

Laikmetīgas Kultūras NVO asociācijas biedri: Jaunā teātra institūts, Dizaina informācijas centrs, NOASS, Serde, LLMC, un citi

Dalība: Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. decembrim sūtot epastu uz rasa@rixc.lv (Rasa Šmite)

Ieeja uz publiskajiem pasākumiem Spīķeros un dalība seminārā RIXC Mediju telpā – bez maksas.

Norises vietas: Publikai atvērtās programmas: Spīķeros kim? ēkā, 3. stāvā, Maskavas iela 12/1, Rīga

Seminārs: RIXC Mediju telpa, 11. novembra krastmala 35, ieeja no Minsterejas ielas.

Organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās kultūras NVO asociāciju un starptautiskajiem partneriem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.