Pasaules Tirdzniecības centra vietā būs Nacionālās koncertzāle

Publicēts: | Atjaunots:


Kultūras ministrijas logo divkrasu
Kultūras ministrijas logo

Šodien, 16. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika skatīts un akceptēts kultūras ministra Naura Puntuļa rosinājums attīstīt Nacionālās koncertzāles projektu Rīgā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” piederošā teritorijā Elizabetes ielā 2, demontējot bijušo LPSR Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēku, vēlāk Pasaules Tirdzniecības centru.

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai minēto uzdevumu “Uzsākt nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu” un ņemot vērā Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra sēdes protokollēmumā doto uzdevumu nacionālās koncertzāles projekta turpmākai īstenošanai.

“Ministru kabineta lēmums ir vēsturisks – tam jāatšķir jauna lappuse gan kultūras, gan būvniecības, gan ar tām saistīto nozaru attīstībā Latvijā, projektam kļūstot par spēcīgu impulsu radošās ekonomika attīstībai. Mums ir būtiski, lai tajā tiktu ievēroti visi 21. gadsimta standartiem atbilstoši nosacījumi, īpaši klimatam neitrāla domāšana, cienīga attieksme pret apkārtējo vidi un profesionāļu un plašas sabiedrības iesaiste šīs kultūrvietas izveides turpmākajā procesā,”

akcentē Nauris Puntulis.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu ir noteikts, ka nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai tiek piesaistīti nekustamais īpašums Elizabetes ielā 2 un Kronvalda bulvārī 6; Finanšu ministrijai kā valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” kapitāla daļu turētājai izslēgt no kapitālsabiedrības pamatkapitāla minētos nekustamos īpašumus, reģistrēt tos uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, vienlaikus risinot jautājumu par līdzvērtīgu nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”) jānodrošina turpmākās darbības nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai, tai skaitā jānodrošina finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi nacionālās koncertzāles projektam publiskās privātās partnerības modelī, jāveic nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2 sastāvā esošās būves demontāžas plānošanas, projektēšanas un demontāžas darbu īstenošanu, kā arī jānodrošina starptautiska metu konkursa izsludināšanu. Līdz 2021.gada 31.decembrim Ministru kabinetā jāiesniedz informatīvo ziņojumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu.

Kultūras ministrijai, konsultējoties ar Latvijas Arhitektu savienību, būs jārīko augstas kvalitātes un labi sagatavots starptautisks arhitektūras ideju un projektu konkurss divās kārtās, kas atbilstu Latvijas Arhitektu savienības konkursu rīkošanas labās prakses vadlīnijām un Eiropas Arhitektu padomes un Starptautiskās Arhitektu savienības rekomendācijām.

“Arhitektūras ideju un metu konkursi ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt izcilu sniegumu būvniecībā, vienlaikus ievērojot sabiedrības intereses. Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu koncertzāles un tās teritorijas attīstības vīziju,”

uzsver kultūras ministrs.

Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu koncertzāles un tai nepieciešamās teritorijas perspektīvo attīstību. Apbūves iecerēm ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie koncertzāles risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi ar teritorijas labiekārtojumu. Apbūves ieceres metus tālāk izmantos par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei. Konkursa laika nogrieznis 13 – 16 mēneši.

Konkursa izmaksas: divu etapu metu konkursa organizēšanas kopējais budžets, atkarībā no katras konkursa kārtas balvu fonda apmēriem varētu sastādīt 243 724,25 euro (ar PVN). Balvu fonds aprēķināts, ņemot vērā līdzvērtīgu starptautisku metu konkursu aktuālo pieredzi, piemēram, Rail Baltica Dzelzceļa tilta un Rīgas multimodālā centra ieceres metu konkursa balvu fonds 150 000 euro apmērā un Tamperes Mākslas muzeja paplašinājuma projekta, Somijā, metu konkursa balvu fonds 175 000 euro apmērā. Administratīvās ēkas Elizabetes ielā 2, Rīgā, nojaukšanas projekta un metu konkursa projekta vadības administratīvās vadības izmaksas – 74 707,82 euro (ar PVN).

Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai 2021. gadā plānots finansējums 7 000 000 euro (ar PVN), tai skaitā ēkas Elizabetes ielā 2, Rīgā, nojaukšanas būvdarbu būvprojekta izstrādes un ekspertīzes, būvdarbu izmaksas, tai skaitā ar būvniecību saistītās pakalpojumu izmaksas (autoruzraudzība, būvuzraudzība), nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi; divu etapu metu konkursa organizēšanas izmaksas; projekta vadības administratīvās vadības, projekta detālplānojuma izstrādes, projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu un juridisko risinājumu izstrādes un būvprojekta izstrādes uzsākšanas izmaksas.

2020. gadā plānoti sagatavošanās darbi nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai un, ja to laikā radīsies izdevumi, tad tie tiks segti no Kultūras ministrijai esošajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.