Valdība atbalsta 14 miljonu eiro piešķiršanu Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai

Šodien, 2016. gada 8. martā, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, saskaņā ar kuriem paredzēts piešķirt 14 miljonus eiro Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai un publiskas pieejamības nodrošināšanai.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.