EEZ finanšu instrumenta konkursā pirmajā atlases kārtā apstiprināti 9 projekti

Publicēts: | Atjaunots:


Kultūras ministrijas logo divkrasu
Kultūras ministrijas logo

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmās atlases kārtas ietvaros Kultūras ministrija (KM) ir noslēgusi 9 līgumus par projektu īstenošanu.

Projektiem kopsummā piešķirts programmas līdzfinansējums 1 905 052,77 eiro apmērā. Apstiprināto projektu ietvaros tiks radīti jauni profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produkti cirka, mūzikas, dejas, kino, literatūras un teātra jomā, kā arī veicināta auditorijas attīstība.

Projekts “VAIRĀK GAISMAS!”

Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” (Cēsu novada pašvaldība, Priekuļu novads) kopā ar projekta partneri no Latvijas biedrību “Sansusī”, un partneri no Norvēģijas Neatkarīga Norvēģijas mākslinieka uzņēmumu „Morten Bruun” līdz 2023. gada 30. jūnijam īstenos projektu “VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību.”

Muzejs “Kalāči” (Cēsu novada pašvaldība, Priekuļu novads) kopā ar projekta partneri no Latvijas biedrību “Sansusī”, un partneri no Norvēģijas Neatkarīga Norvēģijas mākslinieka uzņēmumu „Morten Bruun” līdz 2023. gada 30. jūnijam īstenos projektu “VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību.”

Projekta VAIRĀK GAISMAS! mērķis ir atklāt mākslas un kultūras augsto potenciālu jauniešu mentālās veselības un labbūšanas uzlabošanā. Projekts norisināsies Eduarda Veidenbauma muzejā Kalāči. Atceroties un iepazīstot skolas programmās iekļauto dzejnieku kā jaunieti ar sarežģītu iekšējo pasauli, mūsdienu jaunatnei būs iespēja iepazīt pašiem sevi, savus biedrus un apgūt sociāli emocionālas prasmes.

Projekta laikā, cieši sadarbojoties Latvijas un Norvēģijas mākslas, kultūras un veselības nozaru speciālistiem ar Cēsu novada jauniešiem, tiks radīta interaktīva muzeja izstāde, 4 laikmetīgās mākslas darbi un drāmas darbnīca. Ar programmas “Skolas soma” atbalstu projektā radītās izstādes un darbnīca būs pieejami Latvijas skolu jauniešiem kā projekta laikā, tā arī turpmākajos gados.

Projekts ne vien uzlabos profesionālās laikmetīgās mākslas pieejamību Latvijas jauniešiem, īpaši Cēsu novadā, bet arī paplašinās izpratni par mākslas un kultūras nozīmi mūsu dzīvē. Auditorijas attīstības pasākumi tiks veidoti ne vien jauniešu mērķauditorijai, bet arī izglītības un kultūras nozaru profesionāļiem, kuri vistiešāk nodrošina un veido satikšanās ar mākslu un kultūru jauniešiem.

Projekts “Virtuālās realitātes izrāde “Īsumā par Visumu.””

SIA “Binoklis” kopā ar partneri no Norvēģijas – sabiedrību ar ierobežotu atbildību (AS) „Stargate Media” – līdz 2023. gada 1. martam īsteno projektu “Virtuālās realitātes izrāde “Īsumā par Visumu.””

Projekta mērķis ir izveidot un ierakstīt virtuālās realitātes zinātnisko izrādi “Īsumā par Visumu”. Izrāde tiks izplatītā Latvijas skolās ar mobiliem VR briļļu komplektiem. Izrāde sastāvēs no četrām 15-20 minūtes garām epizodēm, katra epizode tiks veltītā vienai zinātniskai tēmai. Izrādes satura izveidē tiks piesaistīti zinātnieki, skolotāji un mācību metodikas eksperti. Arī skolēniem būs iespēja iesaistīties šīs izrādes veidošanā.

Projekts “RIGA IFF Kino klubs.”

Biedrība „Rīgas Starptautiskais kino festivāls” kopā ar partneri no Norvēģijas Norwegian Federation of Film Societies Norsk filmklubbforbund līdz 2023. gada 16. jūlijam īsteno projektu “RIGA IFF Kino klubs.”

RIGA IFF Kino klubs būs visā Latvijas teritorijā pieejams videonodarbību un Norvēģijas filmu cikls bērniem un jauniešiem. Kino kluba nodarbību gaitā skatītāji varēs uzzināt, kā top kino un ar ko nodarbojas dažādi kino nozares darbinieki, piemēram, režisori, scenāristi un kostīmu mākslinieki. Iegūtās zināšanas, ceram, noderēs, lai jaunā paaudze kļūtu par vērīgiem skatītājiem – ne tikai kino, bet itin visā kustīgo attēlu pasaulē, tostarp televīzijā un interneta sociālos medijos.

Projekts “Mākslas aktīvisms: Līdzinieki līdzdalības mākslas izstāde & interaktīva izrāde.”

Biedrība „I-DEJAS MĀJA” kopā ar partneri no Norvēģijas teātra kompāniju K:13, dalītas atbildības kompānija (Delt Ansvar/DA) līdz š.g. 15. decembrim īstenos projektu “Mākslas aktīvisms: Līdzinieki līdzdalības mākslas izstāde & interaktīva izrāde.”

I-DEJAS MĀJA sadarbībā ar norvēģu teātra kompāniju K:13 no Bergenas veido līdzdalības mākslas projektu. Projekta ietvaros notiek teātra K:13 viesizrāde, seminārs un darbnīcas par interaktīvā teātra un līdzdalības mākslas metodēm. Projekta galvenais notikums ir izstāde, kas, piedaloties apmeklētājiem, kļūst par izrādi, tā ir izstāde=izrāde. Auditorija, iesaistoties sadarbības spēlēs, papildina un komentē izstādes objektus, diskutē un izspēlē situācijas. Izstādes=izrādes nosaukums <<Līdzinieki>> uzsver līdzdalības un līdzvērtības principus. Grafisko zīmju lietojums nosaukumā iekodē mūsu laika dinamiku -– strauju kustību, paātrinātu pārskatīšanu, salīdzinājumus. Līdzinieki ir līdzdalībnieki. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Projekts “APVĒRSUMS.”

Biedrība „Latvijas Jaunā teātra institūts” kopā ar partneri no Norvēģijas Rosendal International Theatre līdz 2023. gada 1. jūnijam īstenos projektu “APVĒRSUMS.”

Latvijas Jaunā teātra institūts un Norvēģijas “Rosendal Teater” 2022. gada februārī uzsāk starptautisku sadarbības projektu un jauno kuratoru apmācības programmu “Apvērsums”. Četrpadsmit mēnešu laikā desmit Latvijas un Norvēģijas jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem apgūs festivālu rīkošanu, piedalīsies tiešsaistes semināros, iepazīs laikmetīgās skatuves mākslas profesionālo vidi, sekos līdzi vietējiem un starptautiskiem mākslas notikumiem, kā arī dosies pieredzes apmaiņas braucienos pie sadarbības valsts partneriem. Jaunie kuratori patstāvīgi organizēs divus starptautiskus skatuves mākslas festivālus – “Homo Novus” programmu “Apvērsums” 2022. gada septembrī Rīgā un “Rosendal SHAKE DOWN” 2023. gada aprīlī Trondheimā. Dodot iespēju pašiem uzņemties atbildību un uz laiku kļūt par pilsētas kultūras dzīves noteicējiem, projekta rīkotāji vēlas veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, mazināt zināšanu, pieredzes un finansiālo iespēju atšķirības un tādējādi padarīt mākslas procesus pieejamus pēc iespējas daudzveidīgākām sabiedrības grupām.

Projekts “Cirks par klimata pārmaiņām.”

VSIA „Rīgas cirks” kopā ar partneri no Norvēģijas biedrību „Acting for Climate” līdz nākamā gada 31. maijam īstenos projektu “Cirks par klimata pārmaiņām.”

Starptautiskais projekts “Cirks par klimata pārmaiņām” aktualizē dabas aizsardzības un ekoloģijas tēmas jauniešu vidū. Tajā satiksies laikmetīgā cirka un komiksu māksla, caur kuru jaunieši Latvijas reģionos strādās kopā, lai pētītu jautājumus par klimata pārmaiņām, ilgtspējību un mākslas aktīvismu. Projekta laikā vairākās radošās laboratorijās mākslinieki, eksperti, vietējie profesionāļi no reģioniem kopā ar jauniešiem pētīs un apskatīs problēmjautājumus un idejas, kas saistās ar mākslas aktīvismu. Šo darbnīcu radītais saturs tiks izmantots par iedvesmas avotu komiksa izveidei, kas noslēgumā rezultēsies īpaši videi radītā cirka izrādē, kurā piedalīsies cirka mākslinieki no Latvijas un Norvēģijas.

Projekts “Kino darbnīcas jauniešiem un skolotāju izglītība.”

SIA „Kinoteātris Bize” kopā ar partneri no Norvēģijas – sabiedrību ar ierobežotu atbildību (AS) Apagon – līdz 2023. gada 30. jūnijam īstenos projektu “Kino darbnīcas jauniešiem un skolotāju izglītība.”

Kinoteātris “Kino Bize” veido izglītības programmu jauniešiem un skolotājiem, kuras mērķis – vairot interesi un zināšanas par kino mākslu. Programma sastāvēs no vairākām daļām: pirmkārt, tiks īstenoti divi sešu lekciju cikli skolotājiem, kuru laikā pedagogi profesionālu kino pētnieku un lektoru vadībā apgūs kino teorijas pamatus. Otrkārt, tiks radīta digitālā platforma, kurā būs pieejams plašs katalogs ar speciāli izstrādātiem metodiskajiem materiāliem, aicinot skolotājus kopā ar skolēniem skatīties Latvijas filmas un redzēto pēc tam radoši un pilnvērtīgi iekļaut vispārējā mācību procesā.

Visbeidzot Kino Bize rīkos izbraukumus pa visu Latviju un ierakstus tiešsaistē, piedāvājot skolēniem praktiskas kino veidošanas meistarklases. Tās vadīs mediju producents un kino pedagogs Daniels Lisigurskis no Norvēģijas ar mērķi ieinteresēt jauniešus kino ne tikai ar filmu skatīšanos un teoriju, bet arī to veidošanu.

Projekts “LYRA”

Biedrība „Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība „Skaņu mežs”” kopā ar partneri no Norvēģijas – biedrību “Insomnia Festival” līdz 2023. gada 30. novembrim īstenos projektu “LYRA (divu vārdu savienojums – norvēģu „lytte” (klausīties) un latviešu „radīt”. Rezultāts ir LYRA – atsauce gan uz seno mūzikas instrumentu, gan uz ziemeļu puslodes zvaigznāju.”

Projekta mērķis ir rosināt bērnus un jauniešus apgūt prasmi klausīties eksperimentālo mūziku un visbeidzot arī prasmi klausīties mūziku un vides skaņas visplašākajā izpratnē, kā arī veidot mūziku, izmantojot eksperimentālās mūzikas neparasto un rotaļīgo dabu. Projektu veido klausīšanās modulis, kas sastāv no koncertiem un jaundarbiem, kā arī radīšanas modulis, kas sastāv no meistarklasēm, lekcijām un bērnu un jauniešu radošas sadarbības ar māksliniekiem.

Projekts „„Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments.”

Nodibinājums „Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”” kopā ar partneri no Norvēģijas – The Cultural Schoolbag Nordland, Nordland County Council līdz nākamā gada 1. jūnijam īstenos projektu „„Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments.

Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” projekta “”Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” mērķis ir izglītot bērnus un jauniešus par laikmetīgo mākslu un kultūru, kā arī veicināt iesaisti kultūras un mākslas procesos.

Lai izglītotu un ieinteresētu sabiedrību kopumā, 2022. gada pirmajā pusgadā piecos Latvijas reģionos latviešu mākslinieki radīs interaktīvus laikmetīgās mākslas objektus. Savukārt bērni un jaunieši piedzīvos īpaši veidotas darbnīcas, kurās uzzinās vairāk par laikmetīgo kultūru, literatūru un tās attīstību mūsdienās.

2022. gada septembrī projekta komanda dosies ekspedīcijā uz Norvēģiju, lai iepazītos ar norvēģu pieeju kultūras apguvē bērniem un jauniešiem – “Kultūras skolas somu.” Norvēģijā notiks pieredzes apmaiņa par kultūras produktu attīstību skolēniem un laikmetīgās kultūras tendencēm Latvijā, Norvēģijā un pasaulē kopumā.

Projekta noslēgumā fonda “Viegli” gaita izglītībā “Ziedoņa klase” radīs četras kultūrizglītības nodarbības un papildu materiālus par profesionālo laikmetīgo mākslu un kultūru. Kvalitatīva kultūrizglītības satura veidošanā piedalīsies skolēni, izglītības eksperti un mākslinieki, tādējādi veicinot skolēnos izpratni par rakstnieku Imantu Ziedoni un laikmetīgo mākslu.

Par projektu otro kārtu

Jau ziņots, ka KM š.g. 4. janvārī izsludināja atklāta konkursa otro atlases kārtu, kuras ietvaros bija pieejams programmas finansējums 1 276 941 eiro. Konkursa mērķis – sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Projekta iesniegumus konkursa otrās atlases kārtas ietvaros var iesniegt līdz 2022. gada 7. martam. Projektu īstenošana plānota līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.