Plāno starptautisko Baltijas jūras valstu jauniešu konferenci Norvēģijā

No 15. līdz 17. septembrim „Liepājas Jaunatnes centra” direktors Pāvels Jurs un jauniešu organizācijas “IMKA Liepāja” valdes priekšsēdētājs Edmons Gruduls piedalījās Baltijas pilsētu savienības Jaunatnes lietu komisijas projekta „Dažāda vēsture – vienota nākotne” (Different History – Common Future) darba grupas plānošanas sēdē Kristiānijā (Norvēģija). Tikšanās galvenā tēma bija Baltijas jūras valstu jauniešu konference, kas norisināsies Norvēģijā 2009. gada rudenī. Tikšanās dalībnieki pārrunāja iespējamo konferences norisi. Šī jau būs ceturtā Baltijas jūras reģiona jauniešu konference, kura norisināsies vienlaikus ar 10. Baltijas pilsētu savienības ģenerālasamblejas konferenci.

Īsfilmu konkurss: Pasaule man apkārt

Konkursā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15 – 18 gadiem, kuriem būs iespēja veidot īsfilmas par tēmu „Pasaule man apkārt”. Īsfilmu konkursa mērķis ir atspoguļot attīstības valstu situāciju un vajadzības, tai skaitā arī seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

SEB “Jauno talantu” programma talantīgiem jauniešiem

Turpinot SEB grupas veiksmīgi realizēto programmu “SEB’s Trainee” (“Jauno talantu” programma), jau otro gadu SEB banka īsteno šo programmu arī Latvijā, meklējot jauno talantu pārdošanas atbalsta un servisa jomā. Jaunais talants jau 2009.gada 2. janvārī uz gadu uzsāks dalību starptautiskajā prakses un apmācību programmā kopā ar vēl citiem jauniešiem no Zviedrijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas.

Liepājas jaunieši var apmeklēt izglītojošus un informatīvus vakarus (papildināts)

„Liepājas Jaunatnes centrs” 8. septembrī, dzejas dienu ietvaros, TN „Kurzeme” 3. stāvā „Dzejnieku ķēķī” aicina visus tikties ar dzejnieci Andru Manfeldi. Pasākumā būs iespēja redzēt fragmentus no Z. Liepiņa izrādes „Adata”, kuras libreta autore ir A. Manfelde, kā arī dzejniece prezentēs savu jauno dzejoļu krājumu „Betona svētnīcas”.

Krāslavas rajona fotokonkurss 2008

“Krāslavas rajona fotokonkursu 2008” organizē Krāslavas rajona padome, ar mērķi panākt efektīvu Krāslavas rajona sadzīves, kultūras, vides, arhitektūras mantojuma saglabāšanu fotogrāfijās un nodošanu nākamajām paaudzēm kā nezūdošu liecību par pagātni.